เข้าสู่ระบบ DLD4.0

หรือเข้าสู่ระบบด้วย
ขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุ ร้องเรียน

01 ลงทะเบียน

ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือบัญชี Social Network จากนั้นกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน

02 กรอกแบบฟอร์ม

เลือกหมวดหมู่ที่่ต้องการแจ้ง จากนั้นกรอกรายละเอียดและ กดส่งแบบฟอร์ม

03 ติดตามสถานะ

เมื่อเจ้าหน้าที่มีการอัพเดต สถานะผู้แจ้งสามาารถเรียกดู ข้อมูลได้ที่เมนู “ประวัติ”

04 ให้คะแนน

ผู้แจ้งสามารถให้คะแนนหรือ ข้อเสนอแนะได้เมื่อสถานะ การดำเนินการสิ้นสุดลง

แสกนเพื่อ ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน DLD4.0

ดาวโหลด